German-Croatian translation for Bestand

german croatian
bestehen Verb biti
bestehen Verb položiti
bestehen Verb savladati
bestehen Verb izdržati
bestehen Verb sastojati se
bestehen Verb odoljeti
bestehen Verb opstati
bestehen Verb odolijevati
Bestand Nouns stanje
Bestand Nouns količina
Bestand Nouns zaliha
Bestand Nouns postojanje
Bestand Nouns trajanje
Bestand Nouns opstanak
Bestand Nouns ustrajnost
Bestand Nouns pričuva
Bestand Nouns portfelj
Bestand Nouns zaliha robe
Bestand Nouns nastavljanje
Bestand Nouns brojno stanje

25 examples found

german croatian
bestehen Verb biti
Bestand haben biti izdržljiv
einige Zeit bestehen bleiben biti postojan nekoliko dana
in der ganzen Straße besteht Parkverbot parkiranje je zabranjeno u cijeloj ulici
ein anderes Problem besteht darin dass drugi je problem u tome da
bestehen Verb položiti
eine Prüfung nicht bestehen ne položiti ispit
das Abitur bestehen položiti maturu
eine Prüfung bestehen položiti ispit
nicht bestehen ne položiti
bestehen Verb izdržati
vor jemandes kritischem Blick bestehen izdržati čiji kritičan pogled
bestehen Verb odolijevati
vor jemandes Kritik bestehen odolijevati čijoj kritici
Bestand Nouns stanje
laufender Bestand trenutačno stanje
Bestand aufnehmen zabilježiti stanje
Bestand Nouns količina
Bestand an Bargeld raspoloživa količina gotovine
Bestand an Devisen raspoloživa količina deviza
Bestand Nouns zaliha
eiserner Bestand sigurnosne zalihe
optimaler Bestand optimalne zalihe
Erhöhung des Bestandes povećanje zaliha
Bestände auffüllen popuniti zalihe
Bestand Nouns pričuva
relativer Bestand relativna pričuva
Bestand Nouns zaliha robe
eiserner Bestand sigurnosne zalihe
optimaler Bestand optimalne zalihe
Erhöhung des Bestandes povećanje zaliha
Bestände auffüllen popuniti zalihe
Bestand Nouns brojno stanje
laufender Bestand trenutačno stanje
Bestand aufnehmen zabilježiti stanje