German-Croatian translation for sauber

german croatian
sauber Adjektiv čist
sauber Adjektiv fin
sauber Adjektiv pristao
sauber Adjektiv dobro izrađen
sauber! svaka čast!

5 examples found

german croatian
sauber Adjektiv čist
eine saubere Energieform čist način dobivanja energije
ein glatter sauberer Schnitt gladak čist rez
sauber und ordentlich čist i uredan
eine saubere Umwelt čist okoliš
sauber Adjektiv fin
das war dein sauberer Bruder i to ti je napravio tvoj fini brat