__h1_verbs_english_detail

 • Present of „brinuti se“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja brinem brinem brinem
  ti brineš brineš brineš
  on/ona/ono brine brine brine
  mi brinemo brinemo brinemo
  vi brinete brinete brinete
  oni/one/ona brinu brinu brinu
 • Perfekt von „brinuti se“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam brinuo sam brinula -
  ti si brinuo si brinula -
  on/ona/ono je brinuo je brinula je brinulo
  mi smo brinuli smo brinule -
  vi ste brinuli ste brinule -
  oni/one/ona su brinuli su brinule su brinula